Galerie

Historie penzionu Ovčárna

Dům, ve kterém se penzion Ovčárna nachází s sebou nese dlouholetou historii. V minulosti byl tento dům pravděpodobně součástí někdejšího panského ovčína, který se právě v těchto místech nacházel. Pozemková listina z roku 1849 zde uvádí jako majitele pana Oppelta. Toto příjmení bylo rozšířeno mezi ovčáckými rodinami, které v raně novověké společnosti měly zvláštní pozici. Mezi lety 1848 a 1881 se tu vystřídalo mnoho majitelů. Takto časté střídání majitelů však nebylo obvyklé. V daném případě souvisí zřejmě s revolučními změnami let 1848-1850, zrušením poddanství. Pod vlivem společenských změn, a patrně i jisté euforie, se někdejší i chudí poddaní pokoušeli zakoupit vlastní usedlosti. Dne 8. 7. 1856 získal objekt v exekuční dražbě Josef Stippel za 195 zlatých. Ještě téhož dne prodal Josef Stippel dům za 198 zlatých, tedy se ziskem 3 zlatých, manželům Tomáši a Elišce Schwadlovým, kteří jej drželi až do r. 1881, kdy záznamy v pozemkové knize bohužel končí.

Restaurace a společné prostory

Pokoje

Exteriér